Cofrestru ein Hymddiriedolaeth Aml-Academi

Sut ydw i'n cofrestru ein Hymddiriedolaeth Aml-Academi?

  1. Cwblhewch ein ffurflen gofrestru i rannu manylion trefniadau a mesuryddion cyflenwad ynni eich ysgol. Mae'r wybodaeth hon yn angenrheidiol i'n galluogi i asesu pa mor hawdd y gallwn ychwanegu'ch ysgolion at Sbarcynni.
  2. Byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf. Gall hyn gynnwys arddangosiad o Sbarcynni i staff MAT.
  3. Fel arfer byddwn yn cyhoeddi Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) i amlinellu disgwyliadau ar y ddwy ochr. Gweld enghraifft o CLG.
  4. Lle mae ysgolion yn prynu ynni drwy gontract MAT, fel arfer bydd angen Llythyr Awdurdod a rhestr o'r rhifau mesurydd perthnasol a ddarperir gan y MAT ar Sbarcynni. Pan fydd ysgolion yn prynu ynni drwy gontract Awdurdod Lleol, fel arfer bydd angen Llythyr Awdurdod a ddarperir gan dîm ynni'r Cyngor ar Sbarcynni. Weithiau, gall yr Awdurdod Lleol sefydlu adroddiadau data awtomataidd i Sbarcynni drwy eu porth cyflenwyr eu hunain. Lle mae gan ysgolion drefniadau prynu amgen, byddant fel arfer yn darparu eu Llythyr Awdurdod eu hunain.
  5. Bydd pob ysgol unigol hefyd yn rhoi caniatâd i ni gael mynediad at eu data ynni a’u cyhoeddi fel rhan o’u cyfrif, ochr yn ochr â chadarnhau eu bod yn cytuno â’n telerau ac amodau.
  6. Disgwylir i staff MAT gefnogi Sbarcynni gyda recriwtio ysgolion gan ddefnyddio deunyddiau marchnata a ddarperir gan Sbarcynni. Mae Sbarcynni yn cael yr effaith fwyaf pan fydd yn gysylltiedig â gweithgareddau eraill sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd sy'n mynd rhagddynt ar draws eich MAT. Yn aml gall Sbarcynni gyflwyno i grwpiau cynaliadwyedd MAT neu fforymau priodol eraill.