Castle Hill Primary School - Rooksdown Campus

Primary Park Prewett Road, Basingstoke RG24 9XA

Gad i ni edrych ar y data defnydd ynni ar gyfer dy ysgol:

Pethau i'w gwneud

Hei Tîm! - Mae faint o drydan y mae eich ysgol yn ei ddefnyddio dros nos yn uchel. Dros y y llynedd roedd y defnydd yn 4.4 kW ar gyfartaledd. Mewn ysgolion eraill fel eich un chi (nifer tebyg o ddisgyblion), y llwyth sylfaenol hwn yw  3.5 kW.  Allech chi ddod â'th llwyth sylfaenol i lawr, ac achub yr ysgol £1,200?
Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 63% o'ch trydan pan oedd yr ysgol ar gau. Beth mae'r athrawon hynny yn ei wneud y tu allan i oriau?? Mae hyn wedi costio £6,600 i'r ysgol.  Amser i weithredu!
Mesura dymhereddau ystafell ddosbarth i ddarganfod a ddylet ti droi'r gwres i lawr i arbed ynni
Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Dim gweithgareddau wedi'u cwblhau, dechreua!

Rho gynnig ar yr un hwn yn gyntaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 20 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Castle Hill Primary School - Rooksdown Campus Staff

Castle Hill Primary School - Rooksdown Campus Pupils