Marden Primary Academy

Primary Goudhurst Road, Marden, Tonbridge, Kent TN12 9JX
Rydym yn sefydlu data ynni'r ysgol hon a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd yn barod i'w harchwilio

Pethau i'w gwneud

Mesura dymhereddau ystafell ddosbarth i ddarganfod a ddylet ti droi'r gwres i lawr i arbed ynni
Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Rwyt ti wedi cwblhau 1 o weithgareddau

Rho gynnig ar hwn nesaf:

Mae dy ysgol yn 3ydd.

3ydd

20

pwyntiau

2ail

30

pwyntiau

1af

40

pwyntiau

Marden Primary Academy


Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 12fed Medi 2023

Marden Primary Academy Pupils