St Luke's Church of England Primary School

Primary St Crispin Drive, Duston, Northampton. NN5 4UL
Rydym yn sefydlu data ynni'r ysgol hon a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd yn barod i'w harchwilio

Pethau i'w gwneud

Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Dim gweithgareddau wedi'u cwblhau, dechreua!

Rho gynnig ar yr un hwn yn gyntaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 25 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

St Luke's Church of England Primary School became an active user of Energy Sparks!

Llun 21ain Awst 2023

St Luke's Church of England Primary School Staff

St Luke's Church of England Primary School Pupils