Whitestone Infant School

Infant Magyar Crescent, Nuneaton CV11 4SQ
Rydym yn sefydlu data ynni'r ysgol hon a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd yn barod i'w harchwilio

Pethau i'w gwneud

Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Rwyt ti wedi cwblhau 4 o weithgareddau

Rho gynnig ar hwn nesaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 45 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 4ydd Gorff 2023

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Llun 3ydd Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch archwiliad goleuo o'ch ysgol

Llun 3ydd Gorff 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Mer 1af Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 23ain Medi 2022

Whitestone Infant School Pupils