Abbey Lane Primary School

Primary Abbey Lane, Sheffield S8 0BN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,320 261 £347 n/a +6.8%
Y llynedd 87,600 14,400 £13,100 dim -10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,190 251 £35.80 n/a +1.7%
Y llynedd 277,000 58,200 £8,320 £334 -5.4%
Trydan data: 1 Hyd 2016 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 16% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £920 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.8%, gan gostio £22 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£490 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£450 490 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 2,400 kg CO2
£19,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£440 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Review the Energy Sparks energy usage charts for your school

Maw 10fed Rhag 2019
2019
1 weithred

Abbey Lane Primary School joined Energy Sparks!

Iau 23ain Mai 2019

Abbey Lane Primary School Pupils