All Saints Catholic Voluntary Academy

Primary Church Street, Old Glossop, Glossop, Derbyshire SK13 7RJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 310 30.1 £46.50 n/a +8.8%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 43,400 9,120 £1,300 £345 -9.0%
Trydan data: 5 Ion 2023 - 28 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 550 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £16 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae defnydd trydan dros nos o 0.69 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 1 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£130 910 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£410 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£71 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

All Saints Catholic Voluntary Academy Staff

All Saints Catholic Voluntary Academy Pupils