All Saints Primary School

Primary All Saints Lane, Bexhill on Sea, East Sussex TN39 5HA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 48,000 8,260 £7,200 £2,480 +2.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 442 92.9 £13.30 n/a +15%
Y llynedd 80,300 16,900 £2,410 dim -3.3%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 16 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 710 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £53 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£490 590 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£720 820 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,500 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,100 1,400 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

All Saints Primary School Pupils