All Saints' & St Richard's C of E Primary School

Primary School Hill, Old Heathfield, East Sussex TN21 9AE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 581 33.2 £87.20 n/a +2.1%
Y llynedd 55,900 7,790 £8,380 £5,890 -15%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd dim data diweddar
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 22 Rhag 2020. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 4,100 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£620. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 4,800 kWh sy'n costio £720. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 14 kW yn y gaeaf i 1.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,900 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£560 470 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,100 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

All Saints' & St Richard's C of E Primary School Staff

All Saints' & St Richard's C of E Primary School Pupils