Alyth Primary School

Primary Albert Street, Alyth, Perth and Kinross PH11 8AX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,010 403 £482 n/a +0.3%
Y llynedd 107,000 17,700 £19,900 £14,500 -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 655 137 £27.50 n/a +8.0%
Y llynedd 169,000 35,500 £5,400 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 21 Maw 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,500 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,800 9,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 890 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Alyth Primary School Pupils