Arden Primary School

Primary Baker Street, Birmingham B11 4SF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,390 543 £808 n/a +4.5%
Y llynedd 252,000 41,600 £37,800 £19,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,620 550 £78.60 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Iau 12 Hyd 2023
Trydan data: 16 Medi 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 12 Hyd 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 360 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £54 ac wedi cynhyrchu 60 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 4.5%, gan gostio £35 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,000 6,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,900 11,000 kg CO2
£65,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023

Arden Primary School Pupils