Ashbrook School

Infant The HIgh Street, Milton Keynes MK8 8NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 876 82.6 £306 n/a +17%
Y llynedd 39,400 6,590 £11,600 £2,440 n/a
Trydan data: 27 Mai 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 8.5% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £310 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 17%, gan gostio £44 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,500 750 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,900 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 660 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Maw 26ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Gwe 1af Medi 2023
2023
1 weithred

Glanhawyd ffenestri i leihau'r angen am oleuadau

Iau 31ain Awst 2023
2023
4 o weithredoedd

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Mer 24ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 24ain Mai 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Mer 24ain Mai 2023

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023