Aviemore Primary School

Primary Muirton Aviemore PH22 1SF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,280 517 £1,550 n/a -3.9%
Y llynedd 375,000 45,400 £59,700 £52,500 +21%
Trydan data: 31 Rhag 2016 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 52 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,300 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 66,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£46,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£70,000 55,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£38,000 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Aviemore Primary School joined Energy Sparks!

Iau 3ydd Hyd 2019

Aviemore Primary School Pupils