Backwell School

Secondary Station Road Backwell BS483BX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,900 1,070 £1,780 n/a -3.4%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,950 409 £58.40 n/a +6.0%
Y llynedd 1,010,000 212,000 £30,300 dim -16%
Trydan data: 24 Maw 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £17 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 1.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £770 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,700 47,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,900 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,900 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor