Batheaston Church School

Primary School Lane, Northend, Bath, Somerset BA1 7EP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,020 93.3 £153 n/a +1.5%
Y llynedd 48,700 7,590 £7,310 £1,800 -7.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 13.1 2.75 39.30c n/a -61%
Y llynedd 149,000 31,300 £4,470 £1,230 -17%
Trydan data: 5 Chwe 2013 - 25 Medi 2023. Nwy data: 14 Gorff 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.8 kW yn y gaeaf i 2.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £110 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 960 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £56 ac wedi cynhyrchu 190 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£980 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,600 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£620 4,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£680 750 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Mer 29ain Ebr 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 29ain Ebr 2020
2020
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu o ble mae ein trydan a nwy yn dod a’u heffaith ar yr amgylchedd

Mer 29ain Ion 2020

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am offer sy'n defnyddio ynni gartref ac yn yr ysgol

Mer 29ain Ion 2020
2019
1 weithred

Batheaston Church School joined Energy Sparks!

Llun 16eg Rhag 2019

Batheaston Church School Pupils