Beckley Church of England Primary School

Primary Church Street, Beckley, Oxford OX3 9UT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 26 Ion 2023 - 4 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae defnydd trydan dros nos o 0.55 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 1 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Beckley Church of England Primary School Staff

Beckley Church of England Primary School Pupils