Belton All Saints C of E Primary School

Primary High Street, Belton DN9 1LR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,260 117 £189 n/a +6.8%
Y llynedd 56,700 9,490 £8,500 £2,440 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 200,000 41,900 £5,990 £2,610 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.8%, gan gostio £12 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.4 kW yn y gaeaf i 1.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £290 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£720 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£450 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£190 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 23ain Meh 2023

Belton All Saints C of E Primary School Staff

Belton All Saints C of E Primary School Pupils