Bishop Sutton Primary School

Primary Wick Road BS39 5XD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 107,000 22,600 £3,220 dim -2.1%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 740 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £22 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£930 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£500 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£220 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2017
1 weithred

Bishop Sutton Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Bishop Sutton Primary School Staff

Bishop Sutton Primary School Pupils