Bottesford Junior School

Junior Manor Road, Bottesford DN16 3PB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,490 37.8 £224 n/a -7.2%
Y llynedd 60,000 1,420 £9,010 £2,080 +20%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 126,000 26,400 £3,770 £390 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 9,800 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 7.2%, gan arbed £17 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,700 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£100 730 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 9fed Meh 2023

Bottesford Junior School Pupils