Bottisham Village College

Secondary Lode Road CB25 9DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 13,200 2,340 £1,980 n/a -2.2%
Y llynedd 714,000 109,000 £107,000 £58,900 +1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 56,300 11,800 £1,690 n/a -12%
Y llynedd 2,760,000 580,000 £82,900 £60,200 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 19 Medi 2023. Nwy data: 13 Hyd 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 81 kW yn y gaeaf i 43 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,900 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,500 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 490 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,600 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£59,000 66,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£47,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£29,000 200,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£20,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 15fed Tach 2022
2022
1 weithred

Trwsiwyd tapiau poeth sy'n diferu

Llun 24ain Hyd 2022
2018
1 weithred

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Llun 26ain Tach 2018

Bottisham Village College Pupils