Bramley Sunnyside Junior School

Primary Flanderwell Lane, Bramley, Rotherham S66 3QW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 821 79.3 £312 n/a +7.4%
Y llynedd 39,300 6,560 £9,560 dim n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,920 614 £424 n/a +8.0%
Y llynedd 292,000 61,300 £18,600 £7,800 n/a
Trydan data: 11 Awst 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.4%, gan gostio £21 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 710 kWh o nwy gan gostio £100. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£9,300 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,900 850 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,800 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£8,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,100 980 kg CO2
£8,300 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Mer 23ain Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 9fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 4ydd Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 4ydd Tach 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sad 4ydd Meh 2022

Bramley Sunnyside Junior School Staff

Bramley Sunnyside Junior School Pupils