Broomfield Primary School

Primary Ploughmans Lea, East Goscote, Leicester LE7 3ZQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 28 Medi 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 665 140 £60.50 n/a +0.3%
Y llynedd 128,000 26,900 £4,890 dim n/a
Trydan data: 2 Medi 2022 - 22 Awst 2023. Nwy data: 1 Medi 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 670 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £25 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£320 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 23ain Meh 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Broomfield Primary School Pupils