Brunswick Community Primary School

Primary Station Road, Woodhouse, Sheffield S13 7RB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,390 237 £359 n/a -17%
Y llynedd 121,000 19,800 £18,100 £5,980 -5.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,770 1,000 £143 n/a +12%
Y llynedd 353,000 74,200 £10,600 £3,800 -1.7%
Trydan data: 1 Hyd 2016 - 26 Medi 2023. Nwy data: 18 Meh 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.1C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £120.
Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 28% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 21,000 kWh o nwy sydd wedi costio £630. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £140 a 960 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 9,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£650 740 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,000 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,900 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Brunswick Community Primary School joined Energy Sparks!

Iau 28ain Maw 2019

Brunswick Community Primary School Staff

Brunswick Community Primary School Pupils