Burnham Market Primary School

Primary Friars Lane, Burnham Market, Norfolk PE31 8JA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 28,900 4,950 £4,330 £1,780 -8.6%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £45 ac wedi cynhyrchu 51 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£660 760 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£440 530 kg CO2
£4,600 Dysgu rhagor

Burnham Market Primary School Staff

Burnham Market Primary School Pupils