Burton upon Stather Primary School

Primary Flixborough Road, Burton upon Stather, Scunthorpe, North Lincolnshire DN15 9HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,420 138 £212 n/a -0.5%
Y llynedd 60,800 10,000 £9,120 £4,110 +1.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 112,000 23,400 £3,350 £31 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 320 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £48 ac wedi cynhyrchu 53 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 2,100 kWh o nwy a790 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£180 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,100 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£500 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£880 970 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Burton upon Stather Primary School Staff

Burton upon Stather Primary School Pupils