Cadle Primary School

Primary Middle Road Swansea sa55du

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,040 171 £757 n/a -1.1%
Y llynedd 92,100 12,100 £24,000 £9,580 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,150 242 £121 n/a +83%
Y llynedd 241,000 50,600 £11,300 £2,000 -14%
Trydan data: 19 Ion 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.6% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,100 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £110 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 840 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,500 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,800 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£14,000 6,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Cadle Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Cadle Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council