Camberwell Park School

Special Brookside Road Moston Manchester M40 9GJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,650 934 £2,290 n/a +11%
Y llynedd 187,000 30,900 £81,400 £67,100 +27%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£76,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,500 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£22,000 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£16,000 5,500 kg CO2
£37,000 Dysgu rhagor

Camberwell Park School Pupils