Catsfield Primary School

Primary Church Road, Catsfield, Battle TN33 9DP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 584 53.5 £87.50 n/a +2.7%
Y llynedd 44,600 7,590 £6,690 £4,060 -19%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 120 12 £18 n/a -11%
Y llynedd 21,200 3,400 £3,170 £548 -21%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae'r tywydd yn cynhesu, diffoddwch eich gwres!
Mae'r stôr-wresyddion yn defnyddio 2,500 kWh yn rhedeg yn ystod gwyliau ysgol pan fo'r ysgol yn wag fel arfer. Mae hyn yn costio£380. Ar benwythnosau mae'r stôr-wresogyddion yn defnyddio 2,600 kWh sy'n costio £400. Gwiriwch yr amseryddion i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,100 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£400 340 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£780 880 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2021
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Maw 7fed Rhag 2021
2021
4 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 22ain Hyd 2021

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 22ain Hyd 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 12fed Hyd 2021

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Maw 5ed Hyd 2021
2021
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu arddangosfa arbed ynni

Iau 2ail Medi 2021

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Medi 2021

Catsfield Primary School Pupils