Chandag Junior School

Primary Chandag Road, Keynsham, Bristol BS31 1PQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 641 74.3 £96.10 n/a +3.1%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 21 Rhag 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 32% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,300 dros y flwyddyn nesaf. 
Y defnydd trydan brig y llynedd oedd 14 kW. Mae gan yr ysgolion o faint tebyg sy'n perfformio orau ddefnydd brig o 20 kW. Daliwch ati i ddiffodd i arbed hyd yn oed mwy o drydan!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,400 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Chandag Junior School Pupils