Chantry Community Primary School

Primary Barrack Road, Bexhill on Sea, East Sussex TN40 2AT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 946 90.1 £142 n/a +4.4%
Y llynedd 49,700 8,440 £7,450 £1,940 +7.8%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 3,600 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.8 kW yn y gaeaf i 1.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £110 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,600 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£770 960 kg CO2
£7,800 Dysgu rhagor

Chantry Community Primary School Staff

Chantry Community Primary School Pupils