Charlbury Primary School

Primary Crawborough, Charlbury OX7 3TX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 815 171 £24.40 n/a +15%
Y llynedd 107,000 22,400 £3,200 dim n/a
Trydan data: 16 Ion 2023 - 4 Medi 2023. Nwy data: 3 Chwe 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 580 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £17 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,200 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£420 2,900 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Charlbury Primary School Pupils