Cherry Orchard Primary Academy

Primary Cherry Orchard Road, Ebbsfleet Valley DA10 1AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,020 116 £216 n/a +1.2%
Y llynedd 40,900 6,680 £8,630 dim -3.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,830 385 £138 n/a +5.7%
Y llynedd 198,000 41,600 £14,900 dim -4.2%
Trydan data: 5 Tach 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 18 Mai 2021 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 15% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £740 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae defnydd trydan dros nos o 2.6 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 3.9 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,300 980 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,100 kg CO2
£8,900 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£610 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Cherry Orchard Primary Academy Staff

Cherry Orchard Primary Academy Pupils