Chew Valley School

Secondary Chew Lane Chew Magna BS40 8QB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,090 849 £1,210 n/a +18%
Y llynedd 402,000 61,100 £60,300 £21,100 -8.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 570,000 120,000 £17,100 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 1 Ion 2022 - 5 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 18%, gan gostio £180 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 39 kW yn y gaeaf i 20 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£21,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,700 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,000 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£12,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Chew Valley School Pupils