Christ the King Catholic Voluntary Academy

Primary Firs Avenue, Alfreton, Derbyshire, DE55 7EN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 870 183 £26.10 n/a +50%
Y llynedd 150,000 31,500 £4,490 £1,760 +13%
Nwy data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£770 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£530 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,900 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£260 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Christ the King Catholic Voluntary Academy Staff

Christ the King Catholic Voluntary Academy Pupils