Cila Primary School

Primary 577, Gower Road Upper Killay Swansea SA2 7DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 342 35 £127 n/a -4.0%
Y llynedd 16,800 2,850 £4,190 dim +33%
Nwy Wythnos ddiwethaf 114 24 £12 n/a +12%
Y llynedd 67,100 14,100 £2,700 dim -12%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.2C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £50.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 12% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £280 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£760 380 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£990 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£880 400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£600 290 kg CO2
£2,900 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Cila Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Cila Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council