City Academy Whitehawk

Primary 180 Whitehawk Road BN2 5FL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,540 245 £380 n/a +9.3%
Y llynedd 119,000 20,000 £17,800 £7,340 n/a
Trydan data: 6 Hyd 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.3%, gan gostio £32 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £45 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,800 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,800 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,300 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,400 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,400 2,900 kg CO2
£20,000 Dysgu rhagor

City Academy Whitehawk Pupils