Clase Primary School

Primary Clase Primary School Rheidol Avenue Clase Swansea SA6 7JX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,860 212 £1,060 n/a +0.1%
Y llynedd 132,000 15,800 £32,800 £16,600 +9.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,310 275 £137 n/a +73%
Y llynedd 300,000 63,000 £11,300 £1,680 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 6 Maw 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  70% sy'n costio£57 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.7C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £610.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,400 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£11,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£6,100 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Clase Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Clase Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council