Clwyd Community Primary

Primary Eppynt Road, Penlan, Swansea, SA5 7AZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,130 506 £1,160 n/a +14%
Y llynedd 149,000 20,000 £36,200 £21,800 +0.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 559 117 £58.80 n/a +17%
Y llynedd 398,000 83,500 £15,300 £5,260 -8.7%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 22 Meh 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£960 3,800 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,500 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£33,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£16,000 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
2 o weithredoedd

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Iau 28ain Ebr 2022

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Ebr 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni

Maw 15fed Maw 2022

Gwnaeth y staff drafod effeithlonrwydd ynni mewn cyfarfod staff

Gwe 4ydd Maw 2022
2022
1 weithred

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Mer 2ail Chwe 2022
2022
1 weithred

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Iau 13eg Ion 2022
2021
1 weithred

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Mer 1af Rhag 2021
2021
1 weithred

Cyflwynwyd polisi ar leihau defnydd ynni ac adnoddau ar gyfer argraffu a llungopïo.

Mer 10fed Tach 2021
2021
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 13eg Medi 2021

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Iau 2ail Medi 2021

Clwyd Community Primary Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Clwyd Community Primary mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council