Clydach Primary School

Primary Twyn y Bedw Road, Clydach, Swansea SA6 5ET

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 889 85.6 £329 n/a +2.9%
Y llynedd 40,700 6,670 £10,100 £1,440 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 506 106 £53.20 n/a -4.5%
Y llynedd 227,000 47,700 £9,770 £7,030 -20%
Trydan data: 7 Awst 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 18 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £99 ac wedi cynhyrchu 270 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.7% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £350 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,700 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,300 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 670 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£7,400 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,800 840 kg CO2
£7,300 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Clydach Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Clydach Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council