Combe Down Primary School

Primary The Log Cabin, Church Road, Bath BA2 5JQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,400 135 £209 n/a +5.0%
Y llynedd Data ar gael o Gwe 06 Hyd 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 26,100 5,480 £782 dim -12%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 95.7 9.66 £14.40 n/a +3.6%
Y llynedd Data ar gael o Gwe 06 Hyd 2023
Trydan data: 6 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 23 Hyd 2020 - 10 Ebr 2023. Stôr-wresogyddion data: 6 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5%, gan gostio £10 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 17% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £710 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£130 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£51 360 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

Combe Down Primary School joined Energy Sparks!

Llun 24ain Chwe 2020

Combe Down Primary School Pupils