Cottesmore St Mary Primary School

Primary The Upper Drive, Brighton BN3 6NB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,190 132 £285 n/a -9.1%
Y llynedd 80,000 13,400 £14,200 £233 -14%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,360 285 £54.20 n/a -11%
Y llynedd 244,000 51,200 £7,670 £1,830 -4.1%
Trydan data: 25 Tach 2020 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 1 Hyd 2020 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.9 kW yn y gaeaf i 1.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,200 yn flynyddol.
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 9.1%, gan arbed £28 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,500 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£450 4,700 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,400 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 1,200 kg CO2
£9,400 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Cottesmore St Mary Primary School Staff

Cottesmore St Mary Primary School Pupils