Crudwell Primary School

Primary Crudwell CE Primary School, Crudwell, Malmesbury, Wiltshire SN16 9ER

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 850 80.9 £205 n/a +7.1%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 5 Rhag 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.1%, gan gostio £13 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 9.3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £290 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,000 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Crudwell Primary School Pupils