Dane Court Grammar School

Secondary Dane Court Grammar School Broadstairs Road Broadstairs Kent CT10 2RT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,700 857 £2,940 n/a -1.6%
Y llynedd 404,000 66,800 £113,000 £41,800 -14%
Trydan data: 1 Medi 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 360 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £100 ac wedi cynhyrchu 59 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 30 kW yn y gaeaf i 22 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,700 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£16,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£50,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£28,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£20,000 9,700 kg CO2
£57,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Mer 1af Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Llun 20fed Chwe 2023

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Gwe 17eg Chwe 2023
2022
1 weithred

Amnewidiwyd boeler yr ysgol

Llun 5ed Medi 2022

Dane Court Grammar School Pupils