Danygraig Primary School

Primary Ysgol street, Port Tennant SA1 8LE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,430 164 £531 n/a -0.1%
Y llynedd 66,800 11,100 £16,600 £5,480 +1.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 113,000 23,700 £3,730 dim -24%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 23 Meh 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 24% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,600 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £79 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,800 3,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,100 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,600 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Danygraig Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Danygraig Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council