Dartford Primary Academy - Infant site

Infant St Albans Road, Dartford DA1 1TE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 474 99.5 £35.60 n/a +13%
Y llynedd 122,000 25,600 £9,130 £1,570 n/a
Nwy data: 2 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 0 kWh yn costio tua 0c. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!
Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 0 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua0c eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,200 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£8,000 22,000 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Dartford Primary Academy - Infant site Staff

Dartford Primary Academy - Infant site Pupils