Eastcote Primary Academy

Primary Eastcote Road, Welling DA16 2ST

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,140 243 £451 n/a +5.4%
Y llynedd 99,600 16,400 £21,000 £12,300 -4.6%
Trydan data: 3 Tach 2019 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,400 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 420 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £89 ac wedi cynhyrchu 69 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 9,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£8,000 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,000 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,000 2,500 kg CO2
£18,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Eastcote Primary Academy Pupils