Edith Moorhouse Primary School

Primary Lawton Avenue, Carterton, Oxfordshire OX18 3HP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 0 0 0c n/a +0.0%
Y llynedd 233,000 48,900 £6,990 £1,400 n/a
Nwy data: 1 Maw 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£960 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,900 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£560 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Edith Moorhouse Primary School Staff

Edith Moorhouse Primary School Pupils