Errol Primary School

Primary Station Road, Errol, Perth PH2 7QB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,270 253 £546 n/a -22%
Y llynedd 136,000 22,400 £25,800 £19,200 -6.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,340 282 £56.50 n/a +11%
Y llynedd 204,000 42,700 £6,600 dim -26%
Trydan data: 1 Awst 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Awst 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 3,600 kWh o nwy a3,100 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£900 eleni. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 330 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£24,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 9,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 7,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,700 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022

Errol Primary School Pupils