Farnborough Spencer Academy

Secondary Farnborough Road, Nottingham NG11 8JW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,530 1,710 £1,280 n/a +17%
Y llynedd 501,000 83,200 £75,100 £44,900 n/a
Trydan data: 30 Maw 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,200 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£45,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£26,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£13,000 15,000 kg CO2
£86,000 Dysgu rhagor

Farnborough Spencer Academy Staff

Farnborough Spencer Academy Pupils