Farr Primary School

Primary Farr Inverness IV2 6XJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,230 120 £261 n/a +35%
Y llynedd 61,800 10,200 £9,120 £7,620 -16%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 6.9% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £260 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 35%, gan gostio £69 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,900 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,700 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,100 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,300 1,000 kg CO2
£8,300 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

Farr Primary School joined Energy Sparks!

Mer 2ail Hyd 2019

Farr Primary School Pupils